Länken mellan
sensor och användare

Vi fokuserar på länken mellan sensorer och användare. Inom detta område erbjuder vi tjänster och lösningar baserade på både ny och etablerad teknik.

Allt från teoretiska förstudier till praktiska fältförsök

Vår personal har mångårig erfarenhet av elektronik- och programutveckling och vi är väl förtrogna med alla moment i en produktutveckling.

Sensornära elektronik och
digital signalbehandling

Vi tillhandahåller produkter och konsulttjänster inom elektronik- och programutveckling med fokus på sensornära elektronik och digital signalbehandling.

Innovationsföretag och försvarsmakten

Vi har vårt ursprung i civil konsultverksamhet och i försvarsindustrin inom undervattensområdet.

Helhetsåtagande eller
konsultuppdrag?

Amlab åtar sig utvecklingsuppdrag som innefattar hela eller delar av utvecklingskedjan från idé till produkt.

Kompetens

Utvecklingsverktyg

 • .Net
 • Altera Quartus II
 • Autocad/Mechanical Desktop
 • Cadstar
 • Comsol Multiphysics
 • Linux
 • MathCad
 • Mathematica
 • Matlab
 • OrCAD
 • Solid Works
 • Windows

Programmeringsspråk

 • Assembler
 • C
 • C++
 • C#
 • Perl
 • VHDL
 • Visual Basic

Hårdvara

 • Digitala signalprocessorer
 • Mikroprocessorer
 • Programmerbar logik
  (FPGA, CPLD, DIGI)

Signalbehandling

 • Adaptiva filter
 • AM-, FM-, PM-, IQ-modulering/demodulering
 • Analoga och digitala filter
 • Frekvensanalys (FFT)
 • Fönstring
 • Händelsedetektering
 • Korrelationsanalys
 • Systemidentifiering

Uppdragsexempel

 • Utveckling av elektronik och detekteringsprincip för en QCM-baserad densitetssensor i medicinsk tillämpning.
 • Algoritmutveckling och fältförsök med detektering av fordonspassager baserat på magnetiksensorer.
 • Utveckling av signalbehandling och algoritmer för lägesbestämning av fartyg baserat på hydrofonsignaler.
 • Implementering av DSP-kod för separering av musik och tal i en multimediaprodukt.
 • Utveckling av datainsamlingssystem, algoritmutveckling och fältförsök för nya pulsformer för aktiv sonar.
 • Utveckling och tillverkning av multisensorplattformar med hydrofon, magnetik-, tryck- och elfältsensorer för fartygskaraktärisering åt Marinen.

Produktblad

GM-rör (på engelska)

200m undervattens GM-rör (på engelska)

Elektriska och fiberoptiska don

Elektriska och fiberoptiska don

LINDA undervattens pingersystem

LINDA undervattens pingersystem

Mikrofon 386

Mikrofon 386

V2 ljudhastighetsmätare

V2 ljudhastighetsmätare

LTS 10 laserinmätningssystem

LTS 10 laserinmätningssystem

Preload of english.png\