Länken mellan
sensor och användare

Vi fokuserar på länken mellan sensorer och användare. Inom detta område erbjuder vi tjänster och lösningar baserade på både ny och etablerad teknik.

Allt från teoretiska förstudier till praktiska fältförsök

Vår personal har mångårig erfarenhet av elektronik- och programutveckling och vi är väl förtrogna med alla moment i en produktutveckling.

Sensornära elektronik och
digital signalbehandling

Vi tillhandahåller produkter och konsulttjänster inom elektronik- och programutveckling med fokus på sensornära elektronik och digital signalbehandling.

Innovationsföretag och försvarsmakten

Vi har vårt ursprung i civil konsultverksamhet och i försvarsindustrin inom undervattensområdet.

Helhetsåtagande eller
konsultuppdrag?

Amlab åtar sig utvecklingsuppdrag som innefattar hela eller delar av utvecklingskedjan från idé till produkt.

Om oss

Verksamheten är en företagsgrupp bestående av Amlab Elektronik AB och Amlab Akustik AB. Företagen har sitt ursprung i försvarsindustrin inom undervattensområdet.

Amlabs personal har lång och bred erfarenhet från både civil konsultverksamhet inom inbyggda system och försvarsindustrin med utveckling av sensorer, aktuatorer, datainsamlingssystem och signalanalys.

Bland Amlabs kunder återfinns industriföretag, innovationsföretag och försvarsmakten.

Vi samarbetar med ett flertal företag inom sensorteknik, med FOI samt med Kungliga Tekniska Högskolan

Vi har även underhållsavtal med svenska och norska marinen.

Affärsidé

Amlab är ett tjänsteföretag som fokuserar på länken mellan sensorer och användare. Inom detta område erbjuder vi tjänster och lösningar baserade på både ny och etablerad teknik inom elektronik, signalbehandling och prototyptillverkning.

Företaget skall vidmakthålla och stärka sin breda sensor- och signalbehandlingskompetens genom avancerade kunduppdrag och kontinuerliga kontakter med sensorleverantörer och högskolor.

Faciliteter

Amlab har ett välutrustat elektroniklabb med alla nödvändiga instrument och verktyg för utveckling, test och produktion i mindre serier. Vi har även; en mindre mekanisk verkstad (med både svarv och fräsmaskin) samt resurser för plastgjutningar.

Elektroniklab

Elektroniklab

Svarv

Svarv

Fräs

Fräs

Kemilab

Kemilab

Forskning inom hydroakustik

Comsolvisualisering

Amlab bedriver för närvarande forskning kring svängare (ljudalstrare) för oljeprospektering i havsmiljö.

Figuren visar ljudtrycket i vattnet i en volym med sluttande botten och ut till 30 m från land. Ljudkällan (sfären i figuren) sänder ut ljud vid frekvensen 172 Hz och befinner sig på 4 m djup och ca 6 m ut från land. På grund av ljudreflexer från yta och botten varierar ljudtrycket kraftigt med djupet. Beräkningen är gjord med Comsol Multiphysics akustikmodul.

Preload of english.png\