Länken mellan
sensor och användare

Vi fokuserar på länken mellan sensorer och användare. Inom detta område erbjuder vi tjänster och lösningar baserade på både ny och etablerad teknik.

Allt från teoretiska förstudier till praktiska fältförsök

Vår personal har mångårig erfarenhet av elektronik- och programutveckling och vi är väl förtrogna med alla moment i en produktutveckling.

Sensornära elektronik och
digital signalbehandling

Vi tillhandahåller produkter och konsulttjänster inom elektronik- och programutveckling med fokus på sensornära elektronik och digital signalbehandling.

Innovationsföretag och försvarsmakten

Vi har vårt ursprung i civil konsultverksamhet och i försvarsindustrin inom undervattensområdet.

Helhetsåtagande eller
konsultuppdrag?

Amlab åtar sig utvecklingsuppdrag som innefattar hela eller delar av utvecklingskedjan från idé till produkt.

Kontakta oss

Captcha

Preload of english.png\